Kontakt

IexB – Ingenieurgesellschaft für experimentelle Bauwerksuntersuchung mbH
Lausicker Straße 59
D-04299 Leipzig

Tel.:+49 (0) 341 / 30 76 63 43
Mobil:+49 (0) 174 / 32 13 46 2 (Gunter Hahn)
Mobil:+49 (0) 163 / 71 72 35 9 (Markus Fischer)
E-Mail:info@iexb.de
Website:www.iexb.de
IEXB Logo
icon arrow scroll to top